Contactgegevens
  • ISATR1204 header 2
  • ISATR1204 header 2
  • header3

Communicatietraining

ISA heeft een eigen visie op klantgerichtheid en een communicatietraining. Vanuit persoonlijke kracht de verwachting van de klant leren kennen en 'managen'. Werken vanuit deze visie zorgt voor servicemedewerkers die met vertrouwen (in zichzelf, hun product/dienst en hun organisatie) de klant persoonlijk en duurzaam ondersteunen bij het realiseren van zijn bedrijfsdoelstellingen. Dat noemen wij: Service Excellence, de basis van onze communicatietraining.

Onze visie rust op vier pijlers:

ISA visie op klantgerichtheid

1) Communicatietraining: Richt je op de klant

Zorg voor een attitude die gericht is op de klant. Een grondhouding van 'eerst begrijpen en dan begrepen worden'. Beschouw de klant en zijn organisatie als het middelpunt en heb oog voor de relaties in dat proces. Besef dat niet alleen rationele maar ook emotionele aspecten de klanttevredenheid en klantloyaliteit bepalen, dat leren we in de communicatietraining.

2) Beheers de MOT’s (Moments of Truth)

Service verlenen is het beheersen van 'de Momenten van de Waarheid' in de klant-leverancier relatie. Hoe maak je van een tevreden klant een actieve ambassadeur (Net Promotor)? Het ultieme doel van de serviceverlener na de communicatietraining is immers een hoge Net Promotor Score (NPS). De weg daarnaartoe loopt langs de MOT’s. De ambitieuze service-verlener vindt een matige interesse niet genoeg. Hij kent de belangen van de klant bij elke MOT in het proces, voegt aan elke stap waarde toe en verwerft zo het ambassadeurschap. De communicatietraining gaat hier verder op in.

3) Beïnvloed bewust positief

Een hoge NPS is een kwestie van het bewust positief beïnvloeden. Excellente service zit hem in de wijze waarop je tijdens de MOT’s met de klant communiceert. Daarbij geef je naast de functionele aspecten ook de emotionele aspecten bevredigende aandacht. De serviceverlener beïnvloedt door houding en gedrag. Beïnvloeden vraagt om vaardigheid. Zeker als je het bewust wilt doen. In onze communicatietraining komt een scala aan vaardigheden aan bod en wordt er volop geoefend, onder het motto 'wat je vaak doet, doe je vaak goed'.

4) Geloof in je organisatie, product/dienst en jezelf

Geloof in je organisatie (doel, ambitie, primair proces, leiding en collega’s), je product of dienst (propositie en toegevoegde waarde) en, last but not least, jezelf als basis voor excellente service.
Wat heeft jouw organisatie aan onze visie op Klantgerichtheid? Dat is eenvoudig: onze pijlers binnen de communicatietraining helpen je de prestaties van je team verbeteren. Tezamen vormen ze de randvoorwaarden voor blijvend effect.

Interne communicatie verbeteren

Wat voor externe communicatie geldt, is ook van kracht bij interne communicatie verbeteren. Vanuit persoonlijke kracht de verwachting van de interne klant leren kennen en 'managen' zorgt voor interne Service Excellence.

Maatwerk communicatietraining volgen?

Elke organisatie is anders; daarom is iedere communicatietraining maatwerk. We bouwen een programma op uit modules die perfect passen bij de specifieke wensen en behoeften van je organisatie, je markt en je klanten zodat het gewenste effect wordt bereikt.

Screen Shot 2015 03 12 at 11.19.45 AM2

 

Voorbeelden van klantgerichtheidsmodules:

 Een gesprek over klantgerichtheidstrainingen op maat?

Open training: Klantgerichte Communicatie

De training Klantgerichte Communicatie heeft tot doel kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie te ontwikkelen bij medewerkers met klantcontact, zodat zij effectief kunnen inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten. Met als gevolg een hogere klanttevredenheid, klantloyaliteit en zelfs meerverkoop.Subdoel is dat hierdoor ook de interne communicatie zal verbeteren. 

Meer weten over deze communicatie training?