Contactgegevens
 • ISATR1204 header 2
 • ISATR1204 header 2
 • header3

Management training

ISA heeft een eigen visie op leiderschap en management, en op een management training. Vanuit persoonlijke kracht en visie mensen raken, om samen verandering te initiëren en te sturen. Daar geloven we in.

Onze visie van een management training rust op 4 pijlers.

isa model leiderschap management

1) Management training: Denk in mogelijkheden; de juiste attitude

Beschouw de mensen in je organisatie als een belangrijke schakel in je veranderproces. Besef dat het versterken van het vertrouwen van je medewerkers een belangrijk onderdeel is van het proces. Focus op hun gemoedstoestand, situatie en behoeften en bied hen mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Wees je daarbij bewust van je voorbeeldfunctie, zowel in houding als gedrag. Denk na een management training in mogelijkheden in plaats van in problemen: van ‘Ja, maar…’ naar ‘Ja, en…’.

2) Van visie naar actie: ken de stappen in het proces

Het initiëren en sturen van verandering vraagt Collectieve Positieve Actie. De weg daar naartoe loopt langs een aantal stappen (de ‘road to a change’), die we tijdens de management training bewandelen. Topleiders en -managers zijn niet tevreden als hun team zich slechts matig committeert aan de veranderingen. Zij kennen elke stap in het proces en voegen bij elke stap waarde toe. Zo verwerven zij steeds weer Collectieve Positieve Actie.

3) Beheers verandering: zet de juiste vaardigheden in

Als je met de verworven Collectieve Positieve Actie verandering wilt initiëren en sturen, dan vraagt dat specifieke vaardigheden van jou als leider of manager. Verandering managen betekent dat je medebetrokkenheid en motivatie moet creëren. Medewerkers motiveren vraagt meer dan het vertellen van een inspirerend verhaal. Om je medewerkers te motiveren, moet je hun veranderproces bewust positief beïnvloeden. Dit is de kerncompetentie van een manager die verandering wil beheersen.

4) Geloof in verandering, leiderschap en jezelf: de cirkel van invloed

Veranderen vraagt vertrouwen en overtuiging. Geloof in de juistheid van de verandering (Visie), de kracht van het leiderschap en management, maar vooral ook: geloof in jezelf. Deze elementen liggen ten grondslag aan élke duurzame verandering, en dus ook binnen onze management training.

Maatwerk management training volgen?

Elke organisatie is anders. Daarom is iedere management training maatwerk. We bouwen een programma op uit modules die perfect passen bij het gewenste effect dat word nagestreefd.

Screen Shot 2015 03 12 at 11.19.45 AM

 

Voorbeelden van management training modules op het gebied van leiderschap en management zijn:

ISA combineert modules tot maatwerk management development programma’s. Denk hierbij aan programma’s als:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Verandermanagement
 • Effectief Beïnvloeden
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Performance Management
 • Situationeel leidinggeven
 • Sales Management
 • Service Management
 • Resultaatgericht coachen
 • Team management
 • Van visie naar gedrag

Meer weten over maatwerk programma's?

Open training: Praktisch Leidinggeven

De training Praktisch Leidinggeven heeft tot doel kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven te ontwikkelen bij (aankomende) managers, zodat zij effectief hun medewerkers kunnen aansturen op hun inspanningen, gedrag en resultaten. De training leert managers effectief leiding te geven aan hun team, zodat zij met hun team de afgesproken resultaten kunnen realiseren. 

Meer informatie over deze management training?